Adaptační pobyt jsme zahájili příjezdem do Pačlavic a následným ubytováním na zdejší faře. Program začal v 16.00. Seznámili jsme se s řádem a pustili se do hry.

První den jsme si měli dělat svou mapu Pačlavic. Všichni si tento úkol užili. Následovala večeře, táborák a opékání špekáčků. Kdo chtěl, mohl spát venku. Druhý den jsme se po snídani šli vyfotit u nedaleké kapličky. Tyto fotky pak budou zařazeny do kalendáře. Odpoledne jsme hráli hru Obchodníci. V této hře je úkolem levně nakoupit a draze prodat. Cestu nám však křížili lupiči, kteří obchodníky okrádali. Poslední den se uklízelo a všichni se loučili. Adapťák měl za úkol utužit kolektiv třídy a myslím, že to bylo splněno.

Filip Čížek, 2.S

3559

3559

3559

3559

3559