Na svátek sv. Ludmily, patronky vychovatelů, slaví církevní školy v naší zemi již od roku 2000 svůj svátek. Také na naší škole jsme si chtěli tento den více připomenout a projevit vděčnost za možnost vzdělávání v křesťanském prostředí.

Ráno ve vestibulu školy čekalo na všechny příchozí studenty, učitele i zaměstnance drobné občerstvení v podobě čaje, kávy a sušenek. Z reakcí kolemjdoucích bylo znát překvapení, které záhy vystřídala radost a úsměv na tváři.

Vděčnost a prosby za církevní školy, jejich učitele a studenty vložil do úmyslu děkovné bohoslužby biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas, který celebroval v kostele sv. Jana pravidelnou studentskou mši svatou. V homilii zmínil vzor svaté Ludmily pro všechny, kteří vychovávají a vzdělávají žáky a studenty nejen na církevních školách. Vyzdvihl důležitost školy v přípravě studentů na reálný život a v získávání nejen vědomostí, ale také v rozvoji přirozených lidských ctností.

3547

3547

3547

3547

3547