V úterý 15. září 2020 nás na večerní mši svaté navštívil P. Milan Maštera.

Milan na AG působil minulý rok jako jáhen, tudíž se na něj těšila plná kaple nejen studentů, ale i profesorů a ostatních pracovníků.

Otec Milan měl tu čest mít na mši svaté kázání. Tohoto úkolu se chopil s odvahou a není tedy divu, že byl pro nás přítomné opravdu velkým povzbuzením.

Studenti měli po mši svaté možnost přijmout od otce Milana individuální novokněžské požehnání, které bylo jistě velkým darem a oporou do náročných studentských dnů.

 3552

 3552

 3552

 3552

 3552

 3552