Přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v úvodu školního roku podařilo zorganizovat několik projektových dnů s fyzikou.

Nejprve se studenti tercie vydali do Olomouce, kde v Pevnosti poznání navštívili planetárium a prohlédli si expozici Živá voda. Zjistili, co si z výuky pamatují např. o Sluneční soustavě a rozšířili svou třídu o tři strašilky, které jim věnovala pracovnice v expozici Živá voda. Poté se přesunuli do nedaleké budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kde si pro ně Mgr. Lukáš Richterek připravil přednášku o radioaktivitě doplněnou pokusy a ukázkami radioaktivních látek.

Druhý projektový den byl určen studentům semináře fyziky ze 3. a 4. ročníku. Ti se pro změnu vydali na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde si pro ně RNDr. Pavel Konečný připravil demonstrační pokusy z termodynamiky a doc. RNDr. Zdeněk Bochníček pokusy z optiky. Studenti se také dozvěděli informace o možnostech studia na zdejší fakultě.

Třetí projekt probíhal přímo na AG, kam za námi z olomoucké univerzity přijel Mgr. Lukáš Richterek a RNDr. Renata Holubová. Ti si pro studenty sekundy připravili workshop Hřebíčková fyzika, ve kterém si studenti vyrobili své vlastní elektrické obvody a pomocí měření ověřovali vztahy pro výsledné odpory v obvodech. Projekt pokračoval poutavou přednáškou na téma Fyzika v kuchyni doplněnou řadou demonstračních pokusů.

Všechny zmíněné akce byly velmi zajímavé a studenti se měli možnost dozvědět mnoho nových informací. Doufáme, že se podobné projekty podaří zorganizovat i v budoucnu.

Pavla Valentová

3538

3538

3538

3538

3538

3538

3538

3538

3538