Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky (případně šátky a šály) ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty.

Studenty školy a zaměstnance školy vybízíme k osobní odpovědnosti při dodržování hygienických doporučení. Zejména prosíme o časté mytí rukou, dodržování odstupu, respektování potřeby nošení roušek ve společných prostorách a případné včasné hlášení zdravotních obtíží.