V pátek a sobotu 21. a 22. října se tři učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnili Fóra dialogu na téma Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě. V rámci fóra zazněla přednáška mons. Tomáše Halíka na téma Proměny Evropy, proměny křesťanství?

A panelové diskuse Naděje a úzkosti křesťanů v současné Evropě, Křesťané a muslimové v Evropě – včera, dnes a zítra, Vývoj křesťanského vnímání islámu, Soužití křesťanů a muslimů v České republice a Židé, křesťané, muslimové – společný hlas v Evropě.

Program lze nalézt na webu http://www.krestanskaakademie.cz/fd2-program.pdf .

Některé výroky z diskusí a přednášek:

„Křesťanství jako politická ideologie nemůže být nadějí pro Evropu.“

„Mezi nevěřícími jsou nevěřící s výhradami, odmítající ideologický materialismus.“

„Klasická misie chce měnit druhé k našemu obrazu a dle našich představ.“

„Kdo ví o hlubině, ví o Bohu“.

„Současná společnost lze označit jako postpravdivá společnost.“

„Výrobce žvástu nezajímá ani pravda, ani lež. Jde jen o účelovost. Společnost vytváří umění žvástu.“

„Marseillský muftí: Kdybych nebyl muslim, tak bych se islámu bál. Co je to za náboženství, že se jím zaštiťují zločinci?“

 

Celá akce proběhla pod záštitou České křesťanské akademie, Konrad Adenauer Stiftung, Ministerstva kultury a Filosofické fakulty UK.

Mgr. Štěpán Bekárek

Další fotografie.