Ve čtvrtek 25. června jsme tento poněkud netradiční školní rok zakončili společnou mší svatou v kostele sv. Mořice.

Děkovnou bohoslužbu celebroval školní kaplan P. Petr Káňa, o hudební doprovod se postarala schola AG. V homilii se o. Petr zamýšlel nad dobou, kterou jsme prožili, a vyjádřil svou radost, že může tuto závěrečnou mši svatou sloužit a setkat se studenty, které kvůli opatřením vzhledem k pandemii koronaviru nemohl potkat osobně. Povzbudil přítomné k poctivému prožívání víry, které se nezaměřuje na posuzování a stálé kritizování, ale na živý vztah k Bohu, který spočívá v praktické službě a lásce k bližnímu. Vyzval k dobrému prožití nastávajících prázdnin s využitím zkušeností a postřehů z doby karantény a k dalšímu prohloubení svého života s Bohem.

Před závěrečným požehnáním proběhlo předání služeb vedení scholy, ministrantů a služby kostelníka. Ocenění dostali i studenti, kteří doprovázeli bohoslužby v kapli P. Marie na varhany. Ministranti se také rozloučili s jáhnem Milanem Mašterou a poděkovali mu za jeho službu a působení na AG. O. Petr se rozloučil s pracovníky pastoračního centra Justinou Šustkovou a Vladimírem Novotným, kteří se obětavě podíleli na organizaci různorodých aktivit a vytváření duchovního zázemí pro studenty.

Na závěr obdržela cenu ředitele školy za obětavost, účast na dobrovolnických akcích a vstřícnost během celé doby studia čerstvá absolventka Helena Jurčíková. Odměněni byli také studenti, kteří založili na AG Debatní klub.

Z úst pana ředitele zaznělo poděkování Mgr. Liboru Ondráčkovi za jeho službu zástupce a vedení školy se rozloučilo s Ing. Alenou Dvořákovou, která odchází do důchodu.

Po mši svaté se studenti přemístili do prostor školy a převzali od třídních učitelů vysvědčení.

První zářijový týden školní výuky bude pro studenty také netradiční. První ročník prožije svůj seznamovací tábor v Rajnochovicích, pro kolektivy ostatních tříd je připraven pobyt na Tesáku a na Velehradě.

3469

3469

3469

3469

3469

3469

Další fotografie.