Přijďte 3. 11. 2016 v 19.30 hodin do Studentského baru AG na povídání s bratrem Martinem, benediktýnským mnichem z Prahy Břevnova.

 0100