Na naší škole bývá zvykem, že se každý rok před maturitami koná tzv. maturantská mše svatá.

Studenti, které ten rok v květnu čeká tato zkouška dospělosti, se aktivně podílejí na jejím průběhu - sestaví scholu, připraví si scénku, čtou čtení. Na konci mše také obvykle prosí ostatní studenty i zaměstnance o modlitbu za jejich zdárné ukončení studia na AG a u východu z kostela nabízejí možnost vytáhnout si z košíku lísteček se jménem jednoho z nich, na kterého lze pak obzvlášť myslet.

Vzhledem k situaci se letos můžeme spojit ve společenství modlitby jen na dálku, proto Vás chceme jménem maturantů pozvat ke slavení mše svaté přenášené online z kaple Panny Marie ve středu 29.4. v 8 hodin ráno. Vysílání proběhne na facebookových stránkách na profilu uživatele "Arcibiskupské gymnázium".

Také prosíme, abyste na studenty posledního ročníku mysleli i při osobní modlitbě.

Za pastorační centrum Pod Věží

Justina Šustková

3416