Dne 18. října 2016 se ve 20.15 hod. na AG slavila mše svatá obětovaná za biřmovance. Už předem jsme připravovali písně a scénku, která se všem líbila. Na závěr mše svaté se biřmovanci, kteří bydlí na domově mládeže, představili ostatním studentům.

Podělili jsme se o zážitky během přípravy, sdělili své patrony a duchovní heslo neboli verš z Bible. Protože je pro nás velmi důležitá modlitba, napsali jsme svá jména na papírky. Ostatní studenti si náhodně vybrali jméno a nyní se za nás modlí. Jménem biřmovanců děkuji všem za podporu a modlitby.

Anežka Irglová

Další fotografie.