Arcibiskupské gymnázium se stalo školou spolupracující s Mensou. Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

Co je Mensa? Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130). A jak jste na tom vy, můžete už brzy zjistit při dobrovolném testování IQ pro studenty (a zaměstnance) školy.

Veronika Šišková