V průběhu letošních prázdnin byl v prostorách AG větší ruch než během školního roku. Bagry, sbíječky, vrtačky a další nářadí bylo slyšet všude. Zvuky a hluk doprovázela oblaka prachu, který se postupně usadil úplně všude.

Arcibiskupské gymnázium zahájilo rekonstrukci, která je rozložena do několika let. V letošním roce šlo především o přípravné práce, přesto se celkově proinvestovalo 11,5 milionu korun. Finance na stavbu poskytl zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké. Zřizovateli, zhotoviteli – firmě Rapos a také všem zaměstnancům patří velký dík za podporu, provedení, včasné dokončení stavby a také za úklid a přípravu na školní rok.

Díky první etapě rekonstrukce získala škola novou vodovodní přípojku a hlavní rozvody vody po celé budově, přípojku kanalizace a odpadních vod, elektrocentrálu a hlavní rozvody. Suterén školy má kompletně nové rozvody elektřiny, slaboproudu a odvětrávání. Pánské a dámské sprchy u šaten jsou zcela renovované, to poznají především studenti po výuce tělesné výchovy. Studentský bar má novou elektroinstalaci, výmalbu a také rekuperační jednotku. Kvůli požadavkům náročných protipožárních norem a pro případ požárů je škola od suterénu po půdu vybavená hydranty. V přízemí budovy B vznikly toalety pro chlapce i dívky. Do nových bytů, které vznikly vedle kaple Panny Marie, se bude stěhovat kaplan i jáhen. Na místě jejich současných bytů budou v budoucnu klubovny pro ubytované studenty.  Kompletní rekonstrukcí prošla také místnost Jana Pavla II. a dva sousedící pokoje. Také celá topná soustava je vybavená novými vyrovnávacími ventily.

Letošní rekonstrukce je méně viditelná, protože většina prací se týkala suterénu a hlavních sítí. V následujících letech dojde i na viditelné prostory školy. Snad bude průběh prací probíhat stejně dobře jako letos.

Za jakoukoli formu podpory a modlitbu za dobrý průběh díla děkujeme.

Tereziin dvůr