Společnou mší svatou na Popeleční středu jsme vstoupili do doby postní. Pro studenty, učitele a zaměstnance naší školy celebroval postní bohoslužbu v kostele P. Marie P. Drahomír Vojtěch Dvouletý OFMCap.

V úvodu školní kaplan P. Petr Káňa na hlavního celebranta prozradil, že v letech 2017-2019 sloužil našim krajanům v české misii v Chicagu. Nyní je rektorem kostela Nalezení sv. Kříže v Brně.

V homilii P. Vojtěch vysvětlil důležitost, ale i krásu sv. zpovědi, povzbudil k pravidelnému přijímání této svátosti. Víru, kterou prožíváme nebo jsme zatím na cestě k ní, připodobnil ke klíči, který otevírá dveře do neobyčejného světa a prostoru, a pomáhá nám najít smysl a podstatu našeho života. V závěru se ještě podělil s přítomnými o svou osobní zkušenost s Bohem, který miluje a obdarovává každého z nás. Zakončil vzpomínkou na osobní setkání s P. Piem u jeho relikviáře s možností zůstat po delší dobu v modlitbě v jeho blízkosti.

Po homilii následovalo udělování popelce na znamení pokání a uvědomění si potřeby obrácení.

Postní bohoslužbu doprovodil svým zpěvem školní sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

3343

3343

3343

3343

3343

Další fotografie.