Děkujeme všem, kteří kalendáře přinesli do školní knihovny AG.
Během těchto 3 týdnů jste donesli 42 kalendářů.
Již jsme je odeslali rodině.

Knihovnice AG

3333