V těchto dnech začala v prostorách školy další etapa postupné rekonstrukce. Stavebníci již opravují chodbu před aulou AG s přilehlým kabinetem anglického jazyka.

Pokud půjdou práce podle plánů, tak se řemeslníci za měsíc přesunou o patro níž a opraví učebnu výtvarné výchovy s kabinetem výtvarné výchovy a chodbou.

V průběhu letních měsíců dojde postupně ke kompletní opravě učeben matematiky, českého jazyka, dějepisu, tříd primy a sekundy. Nové zázemí budou mít kabinety ruštiny, českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a tělocviku. Velmi náročná oprava nastane v případě knihovny, kterou čeká vystěhování všech knih a jejich následné navrácení do opravených prostor. Letošní etapou oprav projde také sborovna, vrátnice, celý sekretariát školy a všechny přilehlé chodby přízemí školy bloku „A“ včetně vestibulu.

Všechny studenty, rodiče a návštěvníky školy žádáme o zvýšený důraz na bezpečnost, prosíme o trpělivost s hlukem a prachem a děkujeme za Vaše modlitby a podporu o zdar celého díla.

Mgr. Jan Košárek

3322

3322

3322

3322