Ve dnech 10. - 14. 2. 2020 mělo 30 nadšenců pro němčinu příležitost zúčastnit se projektového týdne s němčinou, který organizovali studenti Vídeňské a Masarykovy univerzity. 

Během pěti nabitých dnů měli studenti možnost seznámit se zábavnou formou s rakouskými reáliemi, se specifiky rakouské němčiny, výslovností a využití nových médií při osvojování cizího jazyka. 

Ve středu jsme navštívili partnerské gymnázium v rakouském Kremsu, kde studenti navázali kontakt se svými rakouskými vrstevníky a vyzkoušeli si tolik potřebnou autentickou komunikaci v reálných situacích. Poslední den patřil prezentaci kreativních výstupů, na kterých týmy  celý týden intenzivně pracovaly. Ty ilustrovaly nejen šíři nově nabytých znalostí, ale i to, že projekt měl u studentů velký úspěch. 

Z možnosti být obklopeni celý týden němčinou vytěžili naši studenti maximum a získali tak nový impulz pro další studium jazyka.  

Mgr. Jana Svobodová a Mgr. Jana Koutná
koordinátorky projektu a vyučující němčiny na Arcibiskupském gymnáziu

3315

3315

3315

3315

3315

3315