V týdnu 10. – 16. února probíhal v celé České republice Národní týden manželství tentokrát na téma Manželství v síti. I na naší škole jsme se zapojili některými aktivitami k zamyšlení nad podstatou manželství a jeho prožíváním.

Ve vestibulu školy byl připravený panel se základními informacemi o této iniciativě spolu s doporučením na knihy a filmy o vztazích. Pro každý den byly připravené úkoly a podněty pro zlepšení vztahu v manželství, ale i ve vztazích mezi námi ve škole.

Pravidelná středeční studentská mše svatá byla obětována za manžele, rodiny a za vztahy, které vytváříme. Každý z přítomných na začátku mše svaté mohl přinést zapálenou svíci před oltář jako poděkování či prosbu o požehnání pro svou rodinu. O. Petr v úvodu homilie poděkoval všem přítomným manželům a rodičům za příklad jejich života a snahu vytvářet dobré vztahy a zázemí pro svou rodinu a děti.

Po mši svaté následovala přednáška Martina Kvapilíka ve studentském klubu Arcibiskupského gymnázia s názvem V síti – jak technologie ovlivňují nás a naše vztahy.

Přednášející se zamýšlel nad možnými přístupy k technologiím, nad pravidly a způsoby jejich používání, nad možnými úskalími a nežádoucími účinky na každého člověka, který je využívá, a nad dopadem na vztahy, které vytváříme nebo ve kterých již žijeme.

Ve čtvrtek odpoledne si mohli studenti pochutnat na „valentýnských vaflích“, které byly k dostání v čajovně.

Doufáme, že zmíněné aktivity byly povzbuzením nejen pro manžele, ale také pro všechny, kteří vytvářejí vztahy v rodině a mezi svými kamarády. 

3308

3308

3308

3308

3308

3308