I v letošním školním roce se na naší škole našli dva šikovní programátoři, kteří se zúčastnili okresního kola soutěže v programování. Soutěž se konala ve čtvrtek 13. 2. na Obchodní akademii v Kroměříži a zúčastnilo se jí 12 studentů středních škol. V této konkurenci se naši studenti rozhodně neztratili – Marian Pražák z 2.A skončil na 6. místě a Josef Otevřel z 5.K na výborném 3. místě.

Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za kabinet informatiky Pavla Valentová

3307