V minulém týdnu (3.-9.2.) se naše škola již potřetí zapojila do projektu EDISON, jehož cílem je seznámit studenty s odlišnými zvyky a tradicemi v jiných částech světa.

Na naše gymnázium zavítali studenti a studentky z Číny, Taiwanu, Indonésie a Jordánska, kteří po celý týden navštěvovali hodiny angličtiny za účelem představení své země a její kultury. Připravili si pro nás zajímavá vyprávění a atraktivní prezentace se spoustou informací z oblasti geografie, historie a také ze sféry každodenního života. Naši studenti měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si cizí jazyk v praxi. Nejenže se snažili komunikovat v hodinách angličtiny, ale využili šance i v odpoledních hodinách, kdy měli stážisté volno.

Za celý týden jsme se dozvěděli spoustu nových věcí. Naučili jsme se vyslovovat svá jména v čínštině, zvládli jsme indonéský jazykolam, zjistili jsme, kterou zemi je možné procestovat jen ve stanu a ve které se najíme téměř zadarmo. Ochutnali jsme také indonéské nudle a taiwanské sladkosti. Bylo zřejmé, že účastníci projektu EDISON se nad prací studentů zamýšleli a ve svých prezentacích dělali vstřícné změny a pokroky.

Velký dík patří hostitelským rodinám, které nám vyšly vstříc a zahraniční studenty u sebe po dobu jednoho týdne ubytovali. Díky nim měli stážisté možnost strávit svůj čas v příjemném prostředí a poznat také naše zvyky a naši kulturu.

Věřím, že studentům se uplynulý týden líbil a že si z něj nejen odnesli zajímavé informace, ale také si otestovali svou angličtinu v reálných situacích.

Tereza Pánková

3282

3282

3282

3282

3282

3282

3282