Ve čtvrtek 6.února 2020 v rámci Dne s múzami zavítal do školní knihovny spisovatel, básník, přírodoznalec, redaktor časopisu Naše krásná zahrada pan Jiří Dvořák z Prahy. 

Ve fondu knihovny máme již několik jeho knih, jsou to takové  encyklopedie přírody v příbězích, otázkách a hádankách například  Rostlinopis, Havětník, Bydlíme, Jak zvířata spí.

Autor  ve svých svérázných knihách zaujme svými znalostmi přírody, fantazií, kreativitou a ve spolupráci s originálními výtvarníky vytvoří zajímavé a humorné dílko. Proto jsme byly rády, že přijal naše pozvání.

 Při své návštěvě u nás dokázal svým, přístupem,  důrazem na detail a znalostmi přiblížit taje neznámé říše živočišné i rostlinné nejen dětem, ale i dospělým. Besedy se žákům 5. a 6. třídy CZŠ velmi líbily, s nadšením se pouštěli  do přírodopisných hádanek a pana Dvořáka zahrnuli všetečnými otázkami a nakonec jej odměnili potleskem.

Děkujeme panu Dvořákovi za milou návštěvu a těšíme se na jeho nové knihy.

Vaše knihovnice Jana Dvořáková a Dobromila Havelková

3273

3273

3273

3273

3273