Po krátkých pololetních prázdninách proběhlo v pondělí 3. února na našem gymnáziu školní kolo německé olympiády. U soutěžících byla prověřena nejenom schopnost porozumět slyšenému textu, ale také umění popsat obrázek a konverzovat na vylosované téma.

Výsledky jsou následující:

Nižší kategorie (Prima a Sekunda):

  1. místo – Justýna Gilíková
  2. místo – Zdislava Janišová
  3. místo – Hana Šrubařová

Vyšší kategorie (1. – 3. ročník, 3.T, 4.K a 5.K):

  1. místo – Kristýna Bulvasová
  2. místo – Tereza Drobná
  3. místo – Sára Gilíková

Všem zúčastněným děkujeme za odvahu, přípravu a odhodlání a všem umístěným blahopřejeme ke krásným výsledkům! Postupujícím do okresního kola (1. a 2. místa) přejeme hodně štěstí při jejich reprezentaci v Holešově!

Za sekci německého jazyka
Petra Ševčíková

3265