V úterý 28. ledna slavil společně s námi večerní mši svatou v kapli Panny Marie novokněz diecéze Ostrava-Opava Jiří Klos. Otec Jiří pochází z Ostravy-Mariánských Hor a v současnosti působí jako kaplan v Havířově. 

Ve své homilii, v níž otec Jiří vycházel z liturgických textů, nám připomněl, že všichni křesťané jsou bratry a sestrami Ježíše Krista. Také nám předložil k úvaze, jakým způsobem zapojujeme své tělo do modlitby. Po mši svaté jsme mohli přijmout novokněžské požehnání.

3256

3256

3256

3256

3256