Na AG jsem znovu začali třídit hliník, protože nám není jedno, co se děje s naší planetou. Vytříděný odpad bude každý pátek odvážen do charity sv. Anežky v Otrokovicích, která spolupracuje s Metalšrotem a za odevzdaný hliník získá finanční dar.

Sběrný kontejner bude umístěn v "chlastárně". Přesný popis, co do kontejneru patří a nepatří, najdete na plakátcích. Prosíme všechny, aby odpad přinášeli bez zbytků jídla, vymytý a bez různých etiket. Děkujeme.

Anežka Navrátilová, Alžběta Vilímková, 2.C

3231