Projekt EDISON (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.) v naší škole!

Již potřetí se naše škola zapojila do projektu Edison. Zavítají k nám mladí lidé z nejrůznějších koutů světa a stejně jako v minulých letech budou tito mladí stážisté představovat za pomoci prezentační techniky své země. Termín projektu je tentokráte stanoven na první týden v únoru (3.–9. 2. 2020).

Pro účast v projektu musí škola splnit několik povinností a závazků. Jedním z nich je zajištění ubytování pro stážisty, kteří preferují pobyt v hostitelských rodinách, neboť se snaží co nejvíce poznat naši zemi, kulturu, zvyky apod. Jako každý rok i letos budeme rádi za jakoukoliv pomoc s jejich ubytováním v termínu od 2. 2. (neděle odpoledne) do 9. 2. (neděle dopoledne). Zajišťovat pro ubytovaného jakýkoliv program není povinností hostitelské rodiny, avšak věříme, že by případný společně strávený volný čas mohl být dobrou příležitostí, jak si procvičit angličtinu a získat třeba nového kamaráda z jiného koutu světa.

Jestliže některá rodina bude mít zájem o ubytování jednoho ze stážistů, prosím, abyste co nejdříve kontaktovali p. uč. Pánkovou. Podrobnější informace o projektu naleznete na nástěnce před kabinetem angličtiny. V případě více zájemců bude podle různých kritérií (dojíždění, opakovaná účast v projektu) vybrán potřebný počet žáků. Ti se poté na schůzce dozví vše potřebné. Jsme přesvědčeni, že zapojení do projektu přinese žákům mnoho nových a zajímavých zkušeností a také velkou příležitost aktivně využívat znalosti angličtiny. Pokud přispějete k přípravě na projekt ubytováním stážisty, budeme Vám velice vděčni.

Děkuji.

T. Pánková