Ve pondělí 6. ledna o Slavnosti Zjevení Páně se na naší škole uskutečnila Tříkrálová sbírka. Ta je na AG již tradičně spojena s žehnáním pokojů a těch, kteří je obývají.

Domov mládeže obcházely dvě skupinky tříkrálových koledníků z řad studentů AG  za doprovodu otce Petra a jáhna Milana. Studentům byly vykropeny a požehnány jejich pokoje a vůně kadidla naplnila celý domov mládeže. Kašpar, Melichar a Baltazar poté ještě všechny navštívené poprosili o finanční příspěvek na účely Charity ČR. 

Děkujeme koledníkům za tuto službu i všem, kteří na charitní dílo přispěli.

3233

3233

3233

3233

Další fotografie