13.12. 2019 se v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži konala studentská konference s názvem Demokracie vs. totalita: včera, dnes a zítra. Svou návštěvou ji poctil současný senátor a kandidát na prezidenta MUDr. Bc. Marek Hilšer.   

K hojném počtu účastníků z AG se  přidali i studenti z Gymnázia Kroměříž a žáci ze Základní školy Oskol. Neméně důležitým hostem byl Mgr. David Sobek z Státního okresního archivu Kroměříž. Organizace se zhostili studenti AG pod dohledem Pavla Motyčky. „Všechno proběhlo na výbornou, zvlášť musíme ocenit moderátory Terezii Hladilovou a Ondřeje Štelce,“ hodnotili průběh konference spokojení účastníci. Po vystoupeních Davida Sobka  a Marka Hilšera zazněla řada příspěvků, které přednesli jak studenti a žáci, tak zaměstnanci účastnících se škol. Přednášející informovali především o životě v totalitě, někteří se zaobírali myšlenkou demokracie z různých úhlů pohledu, a dokonce se objevili tací, kteří rozpoutali vlnu otázek kontroverzními tématy. Přestože se jednalo o první konferenci, zaznamenala velký úspěch a doufáme, že se nám podařilo založit novou tradici.

 3214

 3214

 3214

 3214

 3214

Další fotografie