I. kategorie

1. místo Žofie Neckařová 1.P
2. místo Petr Šimíček 2.S
3. místo Jáchym Beerkens 1.P

II. kategorie

1. místo Markéta Neubauerová 4.A
2. místo Martin Šiška 2.B
3. místo Sára Gilíková 3.T, Tereza Miltová 4.B

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme!

3212

3212