Téma vděčnosti bylo letošní náplní předvánočního programu pro žáky kroměřížských základních škol. Od pondělí 16. prosince do středy 18. prosince se v kapli sv. Stanislava vystřídalo 8 tříd a celkově 170 žáků.

V úvodu si žáci mohli ověřit, zda opravdu znají příběh o narození Ježíše Krista formou správného seřazení obrázků (nebo textu u starších žáků). Následovalo video s vánoční tematikou, které vedlo k zamyšlení nad vděčností za věci, které máme a považujeme je za samozřejmé. V další části žáci sami přemýšleli nad tím, za co jsou ve svém životě vděční a své postřehy zapsané na větší arch papíru si mohli s sebou odnést do své třídy.

Věříme, že téma vděčnosti bylo inspirativní pro každého malého i většího návštěvníka předvánočního programu a pomohlo uvědomit si kolik věcí, drobných skutků služby a lásky, které od ostatních přijímáme, jsou důvodem k velké vděčnosti a radosti.

3194

3194

3194

3194

3194

Další fotografie