Každoroční návštěva biřmovanců a dalších studentů AG v posledním prosincovém týdnu potěšila a povzbudila pacienty nedaleké nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu.

Deset skupinek s hudebními nástroji se rozdělilo na 5 oddělení nemocnice a postupně procházelo jednotlivými pokoji. Vždy zazněla koleda, společná modlitba a přání k Vánocům spojené s malým dárkem v podobě perníčku, který upekli učitelé naší školy a nazdobili studenti. Na tvářích pacientů se často objevily slzy dojetí a také radost z přítomnosti mladých usměvavých studentů.

V závěru se ještě biřmovanci setkali s řeholními sestrami v klášterní kapli a krátce se představili. Sestry si ještě několik biřmovanců, které budou doprovázet během přípravy na biřmování, vylosovaly a také byl prostor ke krátkému seznámení.

Advent se chýlí ke svému závěru a i tato návštěva byla příležitostí k dobrému prožití předvánočního období a ke službě lásky k bližním.

3189

3189

3189

3189

3189

Další fotografie.