V pondělí 9. prosince se biřmovanci v odpoledních hodinách vydali do kláštera na Koperníkově ulici. V rámci přípravy na biřmování se již stalo tradicí, že každého biřmovance duchovně doprovází také řeholní sestra z některého z kroměřížských klášterů.

Biřmovanci se v kapli kláštera připojili  k modlitbě nešpor a po krátké adoraci o. Petr stručně sestrám přiblížil průběh a náplň přípravy na biřmování na naší škole. Poté dostali slovo již samotní biřmovanci. Každý z nich se představil a také uvedl, z které farnosti pochází. Následně si přítomné sestry vylosovaly konkrétního studenta a v krátkém rozhovoru se seznámily se svým svěřencem. Biřmovanci jsou za tuto modlitební podporu během přípravy velmi vděční.

3160

3160

3160

3160

3160

Další fotografie.