Během podzimu 2019 si studenti a zaměstnanci AG připomínali 30. výročí Sametové revoluce. Studenti historického semináře 3. ročníku připravili pod vedením pana Ondráčka výstavu, kterou můžete stále navštívit v Galerii Na schodech.

Maturanti v rámci výuky IVT natočili krátké videošoty, vztahující se k době okolo 17. listopadu 1989. Studenti 4.A měli za úkol přiblížit v krátkém videu události let 1989–1990, 4.B natáčela rozhovory s rodinnými příslušníky, 4.C oslovila kněze a zasvěcené osoby, třída 6.S natáčela s zaměstnanci AG. Celkem bylo vytvořeno 110 videí. Všechna videa se promítala na AG v týdnu 11.–15. listopadu 2019. Nyní můžete některá videa zhlédnout zde.