Dne 9. prosince 2019 se již tradičně konala poutní mše svatá Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži u příležitosti svátku Neposkvrněného početí Panny Marie v chrámu Panny Marie v Kroměříži.

Letos poprvé mši svatou celebroval papežský nuncius pro Českou republiku Mons. Charles Daniel Balvo, původem z USA, který studenty při kázání vybízel, aby po vzoru Panny Marie, dobře naložili s časem, který jim byl dán.

Po mši svaté se náš vážený host přesunul do auly naší školy, kde měli žáci čtvrtých ročníků možnost klást mu rozličné dotazy na téma jeho osobního života, náplně jeho práce jakožto reprezentanta papeže, pozitiv a negativ života v naší republice i na jeho názor na problematiku celibátu, genderové ideologie a dalších. Atmosféra při celém interview byla velice příjemná a bylo zřejmé, že otec nuncius má pochopení pro současnou mládež a vytříbený smysl pro humor.

Runa Koblihová, 4.A

 3129

 3129

 3129

 3129

 3129

 3129

Další fotografie.