V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku nás několikrát v hodinách španělštiny pro 4. ročník navštívila rodilá mluvčí. A jak tyto vstupy do hodin hodnotí samotní studenti?

Pro mě to bylo přínosné, mohli jsme přímo slyšet španělštinu a bylo to super zpestření.

Měla připravený super program a mluvila v něm pomalu, abychom rozuměli a popřípadě nám vše vysvětlila. Určitě bych něco takového znovu uvítala.

V komunikaci s rodilým mluvčím vidím velký přínos, zvlášť když se jedná o trpělivého mladého člověka. Díky těmto hodinám jsme mohli více pochopit také španělskou kulturu a mentalitu.

Líbilo se mi to. Naučili jsme se komunikovat s rodilou mluvčí. Odstranili jsme část psychických zábran bránících nám v mluveném projevu.

Konverzace s rodilým mluvčím je vždy lepší než klasická výuka.

Hodiny s Amets se mi líbily, vždy měla dobře připravený program na hodinu. Snažila se mluvit srozumitelně a pomalu, což bylo pro nás, začáteční španělštináře, velmi dobré. Líbilo se mně, když nám ukazovala fotky ze Španělska a pouštěla španělské písničky. Myslím si, že hodiny s ní byly pro nás přínosné.

Kdybych měl říct, zda to bylo přínosem, tak rozhodně ano. Největším pozitivem bylo slyšet rodilou Španělku. Některá témata byla užitečná. Jediné mínus vidím v tom, že jsme s ní moc nemluvili.

Hodiny s Amets byly podle mého názoru velkým přínosem. Kromě nových slovíček a gramatiky jsme od Amets pochytili španělskou výslovnost.

Osobně mi daleko víc vyhovuje normální průběh hodin, protože se toho víc naučím (i pasivně). Rozhodně byl ale přínosný zážitek mít rodilou Španělku v hodině a živě slyšet její akcent a způsob mluvy. Taktéž oceňuji, že si pro nás připravila cvičení a dala si s námi práci.

 


 

Arcibiskupske Gymnázium

September-October-November.2019

Teaching in Arcibiskupske Gymnázium (or AG, as I used to call) it’s been one of the best experiences I had this year. I feel I have to tell how it happened since the beginning. Everything started with a coincidence, as the best things in life.

It was a snowy weekend in February that my colleague Raquel and I went skiing to Rusava. She never did it before so she took a teacher. We skied all day and as soon as we arrived home we changed our clothes and went out to the city centre. We still didn’t know anyone and wanted to socialise. We entered on the first pub and there was the skiing teacher, sitting with a kind young Czech girl. We approached and for our surprise she talked Spanish! Zuzka. She was the beginning of our teaching deal. She was student of AG and she made contact between me and the Spanish teacher, Kateřina Kutálková.

Katka, as I used to call her, arranged everything to allow me teaching in AG. Even though she didn’t know, she allowed me to value myself teaching Spanish, as my only merit was being native. And I just loved doing.

I prepared few talking lessons for students of last grade in the beginning of this year. I used the topics of travelling, family, house, and past tense to make the lessons close to their interest at the same time of practical (the biggest chance they will use Spanish will be travelling).  The methodology I used is based on 10 minutes method change, in which we go through the 4 language skills: reading, listening, writing and talking. This methodology is one of the most effective as students improve all their skills in one lesson, don’t get bored and it dynamism cause an impact on their learning process.

I have to thank the teacher Mgr. Kateřina Kutálková, for welcoming me always in the best way possible, providing me everything I needed for my lessons and helping me with everything she could. I’ll always be thankful for the chance she gave me to be a teacher for some month.

3125