Skvělé třetí místo Runy Koblihové v soutěži Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej

Knihovna Václava Havla vyhlásila už 11. ročník soutěže o nejlepší studentský esej. Do psaní se tentokrát na AG pustilo hned pět dívek, protože je „chytilo“ zadání Tvář naší země (s podtitulem Jak vnímáte tvář země, v níž žijete? Je Česko zemský ráj to na pohled?). Každá svou pěti- a vícestránkovou práci pojala jiným způsobem, ale všechny spojovalo ohromné zaujetí a soustředění na téma, které je jim blízké.

5. 12. 2019 se pětice vydala do Prahy, kde v Knihovně Václava Havla proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Nešlo ale jen o výsledky, „obohacující bylo slyšet různé názory a pohledy na dění a problémy v České republice i ve světě, v souvislosti s životním prostředím a situací ve společnosti,“ jak řekla Zuzana Siudová ze 4. C. Děvčata se totiž setkala se členy odborné poroty, kterými letos byli spisovatelka Petra Dvořáková, básník a hudebník Jonáš Hájek, kritička a editorka Karolína Jirkalová, novinář Ondřej Kundra a geobotanik Jan Albert Šturma.

Nakonec se dostavily i ty „výsledky“, protože Runa Koblihová ze 4. A obsadila v soutěži se svým esejem Včelí ráj na zemi výborné třetí místo. „V Knihovně Václava Havla bylo pro mě nejzajímavější sezení s porotou, jak jejich komentáře ke všem pracím z formální a obsahové stránky, tak i následná debata o tématu Tvář naší země. Nejvíce mě překvapilo moje umístění se, byl to pro mě opravdový šok,“ okomentovala svůj úspěch Runa. 

ar

3124