V rámci této soutěže se na Arcibiskupském gymnáziu uskutečnilo 29. listopadu okresní kolo. Bylo trošku poznamenané probíhající školní inspekcí, nemocí paní vychovatelky Věry Minaříkové i nižší účastí v porovnání s předchozími ročníky.

To ale vůbec nevadilo soutěžícím, kteří s velkým nasazením nejprve řešili test. Objektivně musím říct, že všichni byli velmi dobře připraveni, o nikom nelze říct, že by neuspěl. Bohužel do finále mohlo postoupit pouze šest nejlepších z každé kategorie.

Naši školu ve III. kategorii reprezentovali Anna Kutálková a Jáchym Beerkens z 1.P, ve IV. kategorii pak Martina Petrůjová a Tadeáš Sochor ze 4.C, Patricie Frgalová ze 4.K a Jiří Rejda ze 2.B. A že byli výborní, můžete posoudit sami z výsledkových listin finále:

I. kategorie

 1. Jakub Hubáček (CZŠ Kroměříž)
 2. Anna Trhlíková (Holešov)
 3. Jan Švec (Kvasice)
 4. Terezie Janečková (Morkovice)
 5. Marian Sehnal (CZŠ Kroměříž)
 6. Eva Štěpánová (Morkovice)

II. kategorie

 1. Eliška Kutálková (CZŠ Kroměříž)
 2. Tereza Uhlíková (Střílky)
 3. František Bechyník (Bystřice pod Hostýnem)
 4. Eliška Suchánková (Zdounky)
 5. Veronika Motyčková (CZŠ Kroměříž)
 6. Kateřina Menšíková (Bystřice pod Hostýnem)

III. Kategorie

 1. Radek Večeřa (Holešov)
 2. Anna Kutálková (AG)
 3. František Kordík (CZŠ)
 4. Jakub Motyčka (CZŠ)
 5. Filip Málek (Bystřice pod Host.)
 6. Jáchym Beerkens (AG)

IV. kategorie

 1. Tadeáš Sochor (AG)
 2. Patricie Frgalová (AG)
 3. Jiří Rejda (AG)
 4. Martina Petrůjová (AG)
 5. Pavlína Kordíková (SŠPGS)

Blahopřejeme všem vítězům a držíme jim palce v oblastním kole, které se bude konat v březnu 2020 v Olomouci.

 

Pokud by vás zajímalo, jak letos vypadaly některé otázky okresního kola, můžete si sami vyzkoušet své biblické znalosti:

I. kategorie – Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu

1. Markovo evangelium začíná

a) Kázáním Jana Křtitele na poušti
b) Ježíšovým rodokmenem
c) předpovědí narození Jana Křtitele


II. kategorie – Ester

2. Vyber tři správné odpovědi. Co udělala Ester před tím, než šla promluvit s králem?

a) Vzkázala židům ve městě, aby se za ni postili.
b) Obětovala Hospodinu býčka.
c) Postila se 3 dny.
d) Postila se 5 dnů.
e) Nechala si oholit vlasy.
f) Oblékla si královské roucho.
g) Napsala králi prosebný dopis.
h) Poslala králi dobré víno, aby se opil.

III. kategorie – Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů

3. Nejednou, když apoštol Petr rybařil, se děly zvláštní věci. Jednou Ježíš poslal Petra ulovit rybu s tím, že v jejích ústech nalezne něco netradičního. Co to mělo být?

a) Prsten
b) Peníz
c) Kamínek


IV. kategorie – Obnova chrámu (Ezdráš + Nehemjáš)

4. V Palestině je dodnes používanější určitý druh vína, který je silnější a chuťově lepší než jiné druhy vín z té oblasti. Ježíš pravděpodobně proměnil vodu právě v tento druh vína (je to tak znázorněno i na mozaice při vstupu do areálu v Káně Galilejské). O jaký druh vína se jedná?

a) Bílé
b) Růžové
c) Červené

Řešení: 1a, 2a, c, f, 3b, 4c

P.S. Jistě neuhádnete, kdo byl neoficiálním vítězem školního kola ve III. kategorii? Otec Petr. Při zahájení se trošku opozdil, a tak si za pokání napsal test a… kupodivu zvítězil!

   Kateřina Kutálková

 3119

 3120

 3121

 3122

 3123