Jak se soudilo v Římě? Co je obsahem Hippokratovy přísahy? Jaké byly magické praktiky antického člověka?  Jak se žilo v Pompejích?To vše se mohli dozvědět studenti na Dni latiny. 28. listopadu se konal již osmý ročník akce, která je věnována zájemcům o antiku, latinský středověk i novověk, na FF KU.

V nelítostný čas 5:47 nám odjížděl express z Hulína do Prahy. Brzké vstávání bylo odměněno příjemnou cestou v pohodlném a vyhřátém vlaku. Ranní procházka nepřeplněnou Prahou nás probudila a připomněla nám krásu našeho hlavního města. Do auly Filozofické fakulty Karlovy univerzity jsme dorazily včas, během půl hodiny se aula zaplnila až do posledního místa. První přednáška byla věnována tématu: Přežití antické literatury do moderní doby. Další přednášky si studentky volily podle svého zájmu.

Nejen, že jsme se toho hodně dověděly o uplatnění latiny, ale měly jsme také příležitost alespoň na chvíli si vyzkoušet  život studenta vysoké školy a nechat se vtáhnout do dění univerzity.

Martina Svízelová

3104