Během předposledního listopadového víkendu měli možnost zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia obnovit duchovní i fyzické síly na Svatém Hostýně.

Průvodcem jim byl P. Mons. Vojtěch Šíma, velmi milý a zkušený kněz, který měl mimo jiné na starosti výchovu a pastoraci bohoslovců, zároveň ale působil v mnoha farnostech celé Moravy.

Program obnovy byl velmi bohatý – účastníci mohli naslouchat úvahám exercitátora a poté v tichu rozjímat, nechyběla mše svatá, adorace či denní modlitba církve. V sobotu večer pak proběhl diskuzní večer u vína, zkrátka duchovní obnova byla pro všechny zúčastněné velmi přínosná, podpořena krásným prostředím poutního místa.

Nezbývá tedy než poděkovat všem organizátorům, zvláště duchovním P. Petrovi Káňovi a bratrovi jáhnovi Milanovi Mašterovi za pečlivou přípravu i osobní doprovázení během celé duchovní obnovy.

3069

3069

3069

3069