Po třídních schůzkách, které se konaly v pátek 15. 11., následovala tradiční duchovní obnova pro rodiče studentů AG.

Jako rodič to velmi oceňuji a jsem vděčná autorům myšlenky, že není dobré setkat se se svým dítětem bezprostředně po třídní schůzce. Na duchovní obnově si člověk porovná myšlenky, ujasní si, co je v životě opravdu důležité, přizná si, že sám není dokonalý, a pak už mu nějaká ta trojka v prospěchu jeho ratolesti nepřipadá tak fatální. 

Přiznám se, že se mi na duchovní obnovu tentokrát moc nechtělo – vždyť doma je tolik práce, na kterou není přes týden čas. Ale o to raději teď jsem, že jsem svoji nechuť překonala. Díky o. Kamilu Strakovi a velmi milému společenství ostatních rodičů to pro mě byly smysluplně prožité a požehnané chvíle. 

O. Kamil dokázal velmi nenuceným způsobem vytvořit pro každého účastníka prostor, ve kterém bylo možné setkat se s Bohem, se sebou samým, ale také poznat nové lidi a nahlédnout do jejich zajímavých a inspirujících životních příběhů. Společně jsme tak mohli prožít nejen laskavé duchovní promluvy a mše svaté, ale pro mě byla velmi silným zážitkem také sdílená modlitba růžence.

Velké poděkování tak patří nejen zmíněnému o. Kamilovi, ale všem, kteří duchovní obnovu zorganizovali, o. Petru Káňovi, usměvavé pastorační asistentce a naprosto fantastické schole, která svým kouzelným zpěvem dotvářela celou atmosféru. 

Pokud jste se na duchovní obnovu pro rodiče zatím neodhodlali, rozhodně neváhejte. Stojí to za to!

Hana Heiserová

3047

3047

3047

3047

3047