O víkendu 8.11. - 10.11. 2019 se skupinka studentů (především druháků) vypravila do nedalekých Rajnochovic započat cestu k přijetí svátosti křesťanské dospělosti.

Vše začalo mší svatou v rajnochovickém kostele a pak jsme úspěšně sic vyhladovělí dopluli na Přístav. Tam nás přivítali týmáci a nikdo jiný než sám velký malý otec Collins. Zbaštili jsme chutnou večeři, po které jsme se všichni navzájem seznámili. Poté jsme se rozdělili do menších skupinek, ve kterých jsme během víkendu debatovali na témata o víře. Večer jsme zakončili společnou modlitbou.

V sobotu jsme opět nezaháleli a společně jsme rozvíjeli tělo i duši. Proběhlo několik katechezí, společně modlitby, mše, adorace, ale také báječné hry, pomoc na zahradě a nezapomenutelný večerníček O Popelce. Vše vyvrcholilo nedělní mší svatou a obědem.

Velký dík patří týmákům, kteří pro nás připravili veškerý program, kuchařům a dobrovolníkům, kteří si zaslouží Michelinskou hvězdu, otci Collinsovi a Petrovi, kteří se po celý víkend starali o naše duše a v neposlední řadě bratru jáhnu Milanovi, který s námi (i po noční směně) absolvoval tento náročný víkend a byl naším ochráncem na cestách. Tisíceré díky!

Klára Šprochová, 2.C

2997

Další fotografie.