Poslední pěkné podzimní dny lze využít k různým činnostem – studenti 2.A a 4.K strávili hodinu tohoto času v Podzámecké zahradě.

Nešlo však o obyčejnou procházku – zaměřili jsme se na opakování některých podstatných znalostí a souvislostí v rámci atomu a periodické soustavy prvků, tedy témat, které jsou v aktuálně probírané chemii prvků velmi důležité. A protože počasí se v závěru hodiny náhle změnilo na sychravé, konec lekce jsme věnovali přednesu Verlainovy Podzimní písně v originále a několika českých překladech (v dešti).

2931

2931

2931

2931