Pro nemoc se odkládá na úterý 18. 10. 2016 přednáška absolventky AG Terezky Halaštové (rozené Kočí). V obvyklém čase od 18 hodin nám povypráví o svém ročním pobytu ve Švýcarsku v rámci projektu Erasmus.

Přijďte všichni, zejména ti,  kdo se zajímáte o možnosti studovat v zahraničí! Jste srdečně zváni!

0058