Stejně jako v minulých letech tak i pro nový školní rok jsou plánovány poutnické a cestovatelské přednášky a besedy nejrůznějších osobností – cestovatelů a poutníků, ponejvíce z řad studentů a absolventů AG.

Stalo se již tradicí, že cyklus těchto přednášek zahajuje nový bratr jáhen s tématem „Texas“. Pod názvem „Od rodea do vesmíru“ se v úterý 20. září 2016 konala ve studentském klubu přednáška Jana Berky o měsíčním putování Texasem a částí Louisiany. Přítomní mohli shlédnout také zajímavá videa z cest. Pro doplnění autentické atmosféry ze Států přinesl bratr jáhen také velké množství popcornu.

0059