V úterý 17. září jsme přivítali na večerní mši svaté milého hosta P. Ondřeje Talaše, který v loňském školním roce působil na naší škole jako jáhen. Je již dlouholetou tradicí, že novokněží, kteří svou jáhenskou službu prožili na naší škole, obdrží jako dárek kněžskou štolu.

Po mši svaté školní kaplan P. Petr Káňa poděkoval otci Ondrovi a ručně malovanou štolu s mariánským motivem předal jako poděkování za čas strávený na AG. Poté P. Ondřej uděloval přítomným novokněžské požehnání.

2858

2858

2858

2858

2858

2858