Dvacet amerických asistentů, kteří z USA přijíždí v rámci mezivládního Fulbrightova stipendijního programu, obohatí výuku angličtiny na vybraných středních školách po celé republice. Letošní rok je výjimečný v tom, že se oproti minulým letům díky zvýšenému příspěvku Ministerstva školství počet asistentů zdvojnásobil. V příštím roce by měl počet stipendistů dosáhnout dokonce počtu třiceti.

Program dává přednost školám mimo Prahu. Asistenti tak už tradičně míří na pestré spektrum mimopražských středních škol. Rodilí mluvčí v rámci programu „Fulbright English Teaching Assistants“ neboli ETA tak ve školním roce 2016/17 budou pomáhat studentům a učitelům v Aši, Benešově, Boskovicích, Broumově, Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Hranicích, Jihlavě, Karlových Varech, Kralupech nad Vltavou, Kroměříži, Kutné Hoře, Náchodě, Nové Pace, Plzni, Prostějově, Trutnově, Velešíně, Vimperku a Zlíně.
„Jedná se o velmi populární a úspěšný program, o který je mezi školami obrovský zájem. Jsme rádi, že se Ministerstvo rozhodlo reagovat na poptávku zvýšením finanční podpory. Můžeme tak uspokojit více škol a přispět tak k potřebnému zlepšení jazykových kompetencí u výrazně vyššího počtu středoškoláků než dosud,“ dodává k rozšíření programu ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.
Program umožňuje českým středoškolským studentům a pedagogům zažít bezprostřední pracovní i osobní zkušenost s rodilým mluvčím z USA. Mladým Američanům poskytuje skvělou příležitost získat intenzivní zkušenost s běžným životem v České republice a naplňuje tak hlavní cíl Fulbrightova programu, tedy vzájemnou kulturní výměnu mezi Spojenými státy a Českou republikou.
Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/dvacet-strednich-skol-letos-dostane-americkeho-asistenta

0057

Z návštěvy rezidence amerického velvyslance 19. 9. 2016

Jennie Magner je ETA ( English Teaching Assisstant) na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Pochází z Nebrasky a v České republice zůstane do konce června. Ve škole bude vyučovat 15 hodin týdně, kromě toho se jednou týdně věnuje konverzaci se studenty v Čajovně. Je velmi společenská, zvídavá a pracovitá, a tak je možnost s Jennie komunikovat pro nás velkým obohacením jak kulturním tak jazykovým.

Jitka Korkischová
mentor