Jak lépe začít život ÁGéčáka, než pravým, nefalšovaným, seznamovAGem na Arše?

I letošní program se skládal ze seznamovacích her, etapovek, výletu na Hostýn, duchovního programu zajištěný bratrem jáhnem a školním kaplanem a nesměl chybět ani slavnostní Galavečer se scénkami, které si připravili sami účastníci. Večery byly zakončeny společnou modlitbou a následným setkáním s třídními učiteli. Společné dny se nesly v přátelském duchu, které podpořila hymna složená třeťáky.  Prváci odjížděli s nezapomenutelnými zážitky a věříme, že společně s novými kamarády bude celá jejich cesta studiem naplněná touhou po poznání a humorem tak, jako byl náš seznamovAG.