V letošním školním roce se naše gymnázium rozhodlo finančně podpořit školu v paraguayském Chacu.

Jde o diecézní polnohospodářskou školu s internátem pro děvčata a chlapce z okolních farem a indiánských kmenů. Nachází se v těžko dostupné oblasti, kde se místní potýkají v období sucha s nedostatkem vody a v období dešťů bývají naopak i několik měsíců izolovaní pro množství vody. Ve škole je 97 studentů od 6 do 21 let. Třídy jsou z palmového dřeva, postupně se snaží budovat domy z cihel. Většina studentů nemá dostatek financí na to, aby zaplatili škole měsíční kvótu a zatím se nepodařilo získat ani podporu od státu.

Z peněz, které od nás do Paraguaye putovaly, bylo zakoupeno například nářadí potřebné pro udržování pořádku a výuku žáků jako zahradní vozíky, lopaty nebo hrábě. Dále si škola mohla pořídit velký reproduktor se dvěma mikrofony, který budou rádi využívat při společných mších svatých, různých setkáních či společenských událostech i při vyučování. Peníze putovaly také na koupi prodlužky a elektrické trouby.

Díky našemu daru si mohla škola dovolit také pořízení antivirového programu pro počítače, které slouží k pastoraci studentů a údržbu dvou počítačů.

Kontakt s paraguayskou školou nám nabízí prostor k uvědomění si, že mít potřebné vybavení k výuce není samozřejmostí. A i když možná máme někdy pocit, že na AG nemáme všechno, co bychom mít mohli (a co bychom potřebovali), jsou tady bratři a sestry, kteří mají ještě daleko méně. Vnímáme, že je důležité je podporovat.

2771

2771

2771

2771