Skupina studentů AG v pátek rychle a účinně pomohla s úklidovými pracemi po povodni způsobené bouřkou z předešlé noci. Patří jim velké poděkování za okamžitou reakci na výzvu a velkou ochotu pomoci ve sklepích jiné školy. Rychlá a nezištná pomoc byla opravdu příkladná a všem za to patří velké díky.

Jan Košárek

2769