V úterý 11. června se v podvečer školní zahrada proměnila v liturgický prostor a studenti i zaměstnanci školy se přišli v rámci mše svaté rozloučit s jáhnem Ondrou a poděkovat za celoroční službu na naší škole.

Ve své promluvě se ohlédl za rokem prožitým ve školním prostředí a zamyslel se nad hloubkou textu písně Blíž k tobě, Bože můj, která často zaznívá při loučení s někým blízkým.

V závěru mše svaté o. Petr také poděkoval vedoucím scholy, ministrantů a kostelníků a ocenil jejich nasazení pro tuto mnohdy časově náročnou službu. Každý z nich krátce zhodnotil svou celoroční práci a službu ostatním a předal tuto pomyslnou štafetu svému nástupci.

Ve vedení scholy se vystřídá Klárka Koutná, kostelníky povede Jenda Pavelka a o ministranty se bude starat Michael Zábojník.

Poděkování také zaznělo paní vychovatelce Mgr. Gabrieli Křížanové, která po ročním působení z domova mládeže odchází.

Ve středu při poslední studentské mši svaté se jáhen Ondra rozloučil se všemi přítomnými a studenty tradičně pozval na zmrzlinové občerstvení. Sám ještě absolvoval osvěžující koupel v kašně na kroměřížském náměstí.

Dlaší fotografie.