Ve čtvrtek 6. 6. 2019 navštívil AG doc. RNDr. Zdeněk Bochníček a jeho kolega RNDr. Pavel Konečný, oba z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pro naše studenty měli připravené dvě fyzikální představení.

Docent Bochníček nám ve svém představení Pozoruhodný křemík objasnil výrobu a využití křemíku v polovodičovém průmyslu a vlastnosti křemíku demonstroval na velmi neobvyklých experimentech.

Představení doktora Konečného Mrazivý dusík bylo sestavené z experimentů s tekutým dusíkem. Byly zde demonstrovány závislosti fyzikálních parametrů na teplotě, včetně tzv. vysokoteplotní supravodivosti.

Obě představení byla jistě zajímavým rozšířením běžného učiva fyziky a chemie.

Pavla Valentová

2721

2721

2721

2721

2721

2721