V pondělí 3. června se letošní absolventi rozloučili se svými třídními profesory a všemi pedagogy v prostorách Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku při předávání maturitních vysvědčení.

V úvodu promluvil ředitel školy Mgr. Jan Košárek a ve svém projevu ocenil vysoký počet studentů, kteří obstáli u maturitní zkoušky s vyznamenáním. Všechny přítomné také pozdravil zástupce zřizovatele naší školy Mons. Antonín Basler. Připomněl, že úkolem církevní školy je nejen rozvíjet vztahy v horizontálním směru mezi spolužáky, vyučujícími, zaměstnanci školy, ale také ve vertikálním, navazovat a upevňovat vztah k Bohu, od něhož všechny dary dostáváme. Za absolventy vystoupil Jan Herman a vyjádřil vděčnost za léta strávená na gymnáziu při získávání vědomostí, ale také formování lidské stránky každého studenta. 

Třídní učitelé ve svém projevu zhodnotili léta strávená doprovázením svých svěřenců. Zavzpomínali, rekapitulovali a popřáli všem absolventům zúročení dosavadního úsilí při dalším studiu na vysoké škole či v konkrétní profesi. Slavnostní ráz celé události podtrhl svými hudebními vstupy školní sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky, Ph.D.

Mons. Antonín Basler pak ve školní kapli Panny Marie sloužil mši svatou na poděkování za absolventy a jejich rodiny.

Po společné večeři se vydala skupina asi 20 absolventů společně se školním kaplanem P. Petrem Káňou na děkovnou noční pěší pouť na Svatý Hostýn.

2715

2715

2715

2715

2715

Fotografie – Biskup A. Basler – děkovná mše za maturanty.